Sabtu, 26 September 2020, 8 Safar 1442H, 7:48:59 AM Laman Utama Hubungi Kami Borang-Borang  
    Keanggotaan  |  Produk & Perkhidmatan  |  Organisasi  |  Profile KBI  |  Peta Laman  

 

 
 
 

 

Tahsiniah Manusia

    Perihal tahsiniyah bertitik tolak pada sesuatu yang membuat indah manusia dan juga membuat hal itu sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak mulia. Dalam ibadah, disyari'atkan bersuci badan, pakaian, tempat, menutup aurat, menjaga dari semua najis ; Islam menganjur berhias ketika hendak ke masjid, menambah ibadah sunat dengan sadaqah, sembahyang dan puasa.

    Dalam hal muamalah, Islam mengharamkan tipu daya, pemalsuan, penipuan, melampaui batas, kikir terhadap diri sendiri, melarang penggunaan setiap sesuatu yang dianggap najis dan bahaya. Dalam hal lapangan uqubah (pidana), Islam melarang mambunuh para pendeta, anak-anak dan kaum wanita. Masa peperangan, dilarang penyiksaan dan kianat, larangan membunuh orang tidak bersenjata, membakar orang hidup-hidup atau sesudah mati. Dalam hal akhlak, Islam mendidik kerjasama dan usaha pada jalan yang lurus.
Firman Allah S.W.T (bermaksud) :

"Tetapi Dia (Allah) hendak membersihkan kamu dari menyempurnakan nikmatNya bagimu"
(surah Al- Maidah-6)

Hadis Nabi S.A.W (Bermaksud):
"Saya hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia"
"Sesungguhnya Allah S.W.T itu suci. Dia tidak menerima kecuali sesuatu yang suci/baik."


Laman Utama  |  Hubungi Kami  |  Borang-Borang  |  Keanggotaan  |  Produk & Perkhidmatan  |  Organisasi  |  Profile KBI  |  Peta Laman

|Paparan terbaik Internet Explorer 8.0 & Mozilla Firefox dalam resolusi 1024 x 768 mega piksel|
copyright © 2009-2020, Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad | All rights reserved.