Sabtu, 26 September 2020, 8 Safar 1442H, 7:09:32 AM Laman Utama Hubungi Kami Borang-Borang  
    Keanggotaan  |  Produk & Perkhidmatan  |  Organisasi  |  Profile KBI  |  Peta Laman  

 

 
 
 

 

Skim Pembiayaan Rumah & Ubahsuai Rumah

Tujuan

 • Pembiayaan ini bertujuan untuk membeli, membina dan mengubahsuai rumah.

Kaedah

 1. Al-Bai Bithaman Ajil atau;
 2. Musyarakah Mutanaqisah atau;
 3. Bai Al Inah atau;
 4. Tawarruq

Jumlah Pembiayaan Yang Ditawarkan

 1. RM 100,000 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Ribu Sahaja)bagi pembelian rumah dengan cagaran / penjamin
 2. RM45,000 (Ringgit Malaysia : Empat Puluh Lima Ribu Sahaja) bagi tujuan ubahsuai dengan penjamin.

 

Kelayakan

 1. Kakitangan kerajaan yang berpendapatan minimum RM 900 sebulan dan telah berkhidmat minimum satu (1) tahun
 2. Kakitangan swasta yang berpendapatan minimum RM1000 sebulan dan telah berkhidmat minimum satu (1) tahun dan disahkan jawatan.
 3. Perlu mempunyai syer minimum terkumpul untuk syarat layak hak
 4. Anggota hendaklah memiliki sekurang-kurangnya modal yuran RM 180 (RM30 x 6 bulan) dan telah mencarum Tabung Kebajikan RM30 (RM5 x 6 Bulan )
 5. Telah menjadi anggota selama enam (6) bulan
 6. Berpendapatan tetap serta berkemampuan untuk bayaran balik dengan ansuran bulanan tidak melebihi 60% atau 50% (bagi majikan yang menetapkan syaratnya) daripada pendapatan.

Keuntungan       

 • Keuntungan dikenakan adalah sebanyak 6% setahun.

Tempoh Bayaran Balik

 1. RM10,000 ke dan bawah – 120 bulan (penjamin / cagaran)
 2. RM10,001 dan ke atas – 180 bulan (penjamin / cagaran)

Cagaran

 • Pemohon perlu menandatangani surat ikatan penyerahan hakmilik sebagai cagaran atas pembiayaan sepanjang tempoh pembiayaan, kos guaman ditanggung oleh pemohon

Penjamin

 • Pemohon perlu mengemukakan seorang (2) penjamin yang mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA bagi pembiayaan yang asset berkenaan tidak dicagarkan kepada Koperasi ini.

Pembiayaan Semula

 1. Pembiayaan semula hanya untuk jenis rumah yang boleh dicagarkan atas namaKoperasi ini.
 2. Bagi tujuan pembiayaan semula (re-financing) pemohon hendaklah mengemukakan nilai harga semasa rumah (dibuat oleh penilai yang sah)dan penyata baki hutang di bank terdahulu.

Dokumen yang perlu disediakan

 1. Salinan kad pengenalan yang disahkan
 2. Slip gaji asal 3 bulan terakhir berserta salinan yang disahkan
 3. Resit bayaran deposit 10%
 4. Perjanjian Jual Beli
 5. Sebutharga dari kontraktor
 6. Pelan (ubahsuai)  
 7. Salinan bil letrik
 8. Salinan slip gaji pasangan (pasangan yang bekerja)
 9. Salinan penyata KWSP
 10. Salinan penyata bank gaji dikreditkan

 

Yuran Proses

 •  Yuran proses dikenakan sebanyak RM100
Laman Utama  |  Hubungi Kami  |  Borang-Borang  |  Keanggotaan  |  Produk & Perkhidmatan  |  Organisasi  |  Profile KBI  |  Peta Laman

|Paparan terbaik Internet Explorer 8.0 & Mozilla Firefox dalam resolusi 1024 x 768 mega piksel|
copyright © 2009-2020, Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad | All rights reserved.