Borang Online
Dana Pelaburan Al-Husna
(Skim Pembiayaan)

Borang Online - Dana Pelaburan Al-Husna (Skim Pembiayaan)

Bahagian 1

Maklumat Personel


Bahagian 2

Maklumat Kediaman


Bahagian 3

Maklumat Pejabat


Bahagian 4

Maklumat Pelaburan


Bahagian 5

AKUAN PERSETUJUAN PELABURAN


  1. Bersetuju membenarkan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad menguruskan wang pelaburan saya di dalam Simpanan Khas Dana Pelaburan Al-Husna.
  2. Bersetuju dengan konsep mudharabah dengan perkongsian keuntungan pada kadar 70% : 30% (Pelabur : KBI).
  3. Bersetuju dengan syarat-syarat dan terma-terma yang ditetapkan oleh KBI dari semasa ke semasa.

Langgan Buletin

Anda telah berjaya melanggan Maaf, berlaku kesilapan, sila cuba lagi.

Sosial Media

Hak Cipta Terpelihara © 2023. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. (No. Pendaftaran:16/31.5.77)