Borang Online
Permohonan Skim Pembiayaan

Borang Online - Permohonan Skim Pembiayaan

Bahagian A

Maklumat Pembiayaan


Bahagian B

Maklumat Peribadi


Bahagian C

Maklumat Pendapatan Dan Perbelanjaan


1. Pendapatan

2. Amaun Statutori iaitu :

3. Amaun Bukan Statutori iaitu :

4. Bayaran Balik Pembiayaan

5. Bayaran Balik Pembiayaan Lain

6. Perbelanjaan

  • Wajib isytihar semua ansuran pembiayaan yang lain contoh kad kredit, koperasi lain, institusi kewangan dan lain-lain
  • Bagi pemohon yang berniaga atau bekerja sendiri sila kemukakan penyata Bank dan borang J/borang EA
  • Sila kemukakan dokumen sokongan sebagai bukti. Sumber pendapatan tanpa dokumen sokongan tidak akan diambilkira.

Bahagian D

Akuan Pemohon


Langgan Buletin

Anda telah berjaya melanggan Maaf, berlaku kesilapan, sila cuba lagi.

Sosial Media

Hak Cipta Terpelihara © 2023. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. (No. Pendaftaran:16/31.5.77)