Keanggotaan

Terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan beragama Islam. Lain-lain syarat termasuk bebas daripada bankrap dan tiada sebarang sabitan kes yang masih berkuatkuasa di bawah Akta Koperasi 1993. Permohonan keanggotaan hendaklah dikemukakan beserta dengan bayaran RM85.00 yang diagihkan kepada fi masuk, modal syer dan tabung kebajikan.

CARUMAN BULANAN, MODAL SYER DAN YURAN

Jumlah caruman minimum bulanan ialah RM35.00. Setiap anggota hendaklah melanggan RM500.00 Modal Syer sebagai sumbangan minimum dan ia perlu dijelaskan dalam tempoh setahun daripada tarikh kelulusan keanggotaan.

Selepas Modal Syer minimum telah mencukupi, anggota hendaklah mencarum RM30.00 (minimum) bagi Yuran Bulanan dan RM5.00 bagi Tabung Kebajikan KBI. Adalah penting seseorang anggota mencarum secara konsisten supaya segala kemudahan dan manfaat yang disediakan oleh pihak Koperasi dapat diraikan.

Caruman boleh dibuat melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) (kakitangan kerajaan & badan berkanun sahaja), Arahan Bank (standing instruction), Perbankan Internet, Wang Pos, Cek dan Arahan Majikan (atas persetujuaan majikan) serta tunai dikaunter KBI.

Anggota yang ingin mencarum dengan kaedah memasukkan ke dalam akaun KBI perlu menggunakan butiran akaun KBI seperti berikut :-

 1. MBB : 5640 6110 2115
 2. BIMB : 1401 4010 0025 64

 

Setiap urusan transaksi yang dibuat perlu dimaklumkan kepada KBI dengan menggunakan salinan slip pembayaran samada secara pos, atau menggunakan email KBI. Semua bayaran dalam bentuk wang pos/bank draft dan cek hendaklah dibuat atas nama : KOPERASI BELIA ISLAM MALAYSIA BERHAD

LATIHAN DAN KURSUS

Anggota juga ditawarkan mengikuti kursus dan latihan bagi meningkatkan kefahaman koperasi selain kursus kemahiran seperti perakaunan, komputer, pengurusan dan lain-lain.

Semua kursus dan latihan adalah anjuran Institut Koperasi Malaysia (IKMa) dan Angkasa.

Permohonan Menjadi Anggota

Untuk menjadi anggota koperasi mestilah:-

 • Terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang telah berumur 18 tahun ke atas dan beragama Islam
 • Permohonan keanggotaan hendaklah dikemukakan beserta dengan bayaran RM110.00
 • Bulanan caruman minimum RM35.00
 • Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat dalam borang rasmi koperasi
 • Borang keanggotaan boleh didapati di koperasi ataupun boleh dimuat turun dari laman web ini
 • Permohonan mestilah disertakan dengan salinan kad pengenalan
 • Semua permohonan akan diluluskan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Keanggotaan
 • Kelulusan permohonan menjadi anggota akan diberitahu secara bertulis
KBI-Image-6
KBI-Image-7

Kelayakan

Kelayakan untuk menjadi anggota koperasi ialah:-

 • Terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia beragama Islam yang berstatus kerja tetap mahupun kontrak.
 • Seseorang yang ingin menjadi anggota koperasi ini mestilah:-
 1. Warganegara Malaysia
 2. Berumur lapan belas (18) tahun ke atas
 3. Beragama Islam
 4. Bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam Koperasi
 5. Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar, atau bankrap yang belum dilepaskan atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun

Potongan Gaji - Caruman Bulanan

Anggota hendaklah memenuhi syarat yang ditetapkan mengikut aturan Undang-Undang Kecil KBI bagi membolehkan segala hak serta kemudahan yang disedikan koperasi dapat diperolehi.

Kaedah caruman boleh dibuat melalui :-

 • Biro Perkhidmatan ANGKASA
 • Arahan bank (standing instruction)
 • Cek tarikh kehadapan (Post Dated Cheque)
 • Kaunter KBI
 • Arahan Majikan (atas persetujuan majikan)

 

Bank urus niaga KBI

 1. Maybank – 5640 6110 2115
 2. Bank Islam Malaysia Berhad – 1401 4010 0025 64
 3. Bank Muamalat Malaysia – 1414 0002 6617 12
 4. Bank Simpanan Nasional Berhad – 1410 0290 0000 4560

 

Semua caruman boleh dibuat secara berkala iaitu :-

 • Setiap 3 bulan
 • Setiap 6 bulan
 • Setiap 12 bulan

 

Adalah penting seseorang anggota mencarum secara berterusan supaya segala kemudahan dan manfaat yang disediakan oleh koperasi layak diperolehi.

Semua bayaran dalam bentuk wang pos / bank draf / cek hendaklah dibuat atas nama KOPERASI BELIA ISLAM MALAYSIA BERHAD

KBI-Image-8
KBI-Image-9

Pemberhentian

Menurut peruntukan aturan Undang-Undang Kecil Perkara 20 dan 21 seseorang anggota akan hilang kelayakan sebagai anggota jika dalam masa menjadi anggota beliau:-

 1. Hilang kewarganegaraan
 2. Hilang keupayaan dari segi mental
 3. Bankrap
 4. Disabitkan atas satu kesalahan boleh daftar
 5. Dibuang keanggotaan daripada mana-mana koperasi
 6. Tidak lagi bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi koperasi

 

Keanggotaan seseorang anggota terhenti atas sebab-sebab di bawah ini, mengikut mana-mana yang berkenaan:-

 1. Meninggal dunia
 2. Menarik diri menurut Undang-Undang Kecil 22
 3. Dibuang menurut Undang-Undang Kecil 23

Anugerah Keanggotaan 20 Tahun KBI

Dimulakan pada tahun 1998 dengan tujuan menghargai anggota yang setia bersama KBI selama 20 tahun dan aktif mencarum.

Syarat Asas Kelayakan Pencalonan

 1. Genap 20 tahun menjadi anggota KBI
 2. Mempunyai saham terkumpul mengikut pengiraan tahun tersebut
 3. Anggota mempunyai rekod kredit yang baik dengan KBI

 

Bentuk dan Nilai Anugerah

 1. Sijil penghargaan Keanggotaaan KBI 20 tahun
 2. Saguhati (Kadar nilai diputuskan oleh Jawatankuasa.)
KBI-Image-20-Years

Langgan Buletin

Anda telah berjaya melanggan Maaf, berlaku kesilapan, sila cuba lagi.

Sosial Media

Hak Cipta Terpelihara © 2023. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. (No. Pendaftaran:16/31.5.77)