Skim Pinjaman

Kelayakan Penjamin

Tertakluk kepada Undang-undang Kecil Koperasi, kelayakan menjamin adalah seperti berikut :

  • Penjamin mestilah mempunyai kemudahan BPA (Biro Perkhidmatan ANGKASA)
  • Semua peminjam mestilah mendapat kebenaran anggota untuk menjamin dan memberitahu penjamin maklumat pinjaman bagi tidak menimbulkan sebarang kekeliruan kepada penjamin sekiranya terpaksa menanggung pinjaman tersebut kelak
  • Seorang anggota tidak boleh menjamin lebih daripada dua peminjam dalam satu masa
  • Penjamin mestilah bukan bersara atau meninggal dunia
  • Koperasi berhak membatalkan pemohonan peminjam sekiranya pihak kami mengetahui peminjam mendapatkan penjamin tanpa kebenaran penjamin tersebut atau kesemua penjamin menarik diri untuk menjamin peminjam
  • Semua kelayakan penjamin adalah tertakluk kepada peraturan dan syarat-syarat serta pindaan-pindaan dari semasa ke semasa oleh pihak Koperasi
  • Pinjaman ini hendaklah dijamin oleh anggota yang layak menjamin atas perkiraan amaun yang dipinjam seperti butiran di bawah:-

Bilangan Penjamin

  • 1 atau 2 orang penjamin

Langgan Buletin

Anda telah berjaya melanggan Maaf, berlaku kesilapan, sila cuba lagi.

Sosial Media

Hak Cipta Terpelihara © 2023. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. (No. Pendaftaran:16/31.5.77)