Skim Pinjaman

Pembiayaan Pendidikan (IPT)

 • Pembiayaan ini bertujuan untuk membiayai pengajian anggota dan tanggungan di mana-mana IPT atau Pusat Latihan Kemahiran Bertauliah dengan keutamaan diberi pada pelajar yang memohon untuk melanjutkan pengajian di Kolej Dar Al-Hikmah (KDH), KBI Caltech atau Kolej Instech.
Kbi Image 16

Kaedah

 1. Bai Al Inah
 2. Tawarruq

Jumlah Pinjaman Yang Ditawarkan

 • Maksimum jumlah pinjaman adalah RM30,000 (Ringgit Malaysia : Tiga Puluh Ribu Sahaja)

Kelayakan

 1. Kakitangan kerajaan yang berpendapatan minimum RM 900 sebulan dan telah berkhidmat minimum satu (1) tahun
 2. Kakitangan swasta yang berpendapatan minimum RM1000 sebulan dan telah berkhidmat minimum satu (1) tahun dan disahkan jawatan
 3. Perlu mempunyai syer minimum terkumpul untuk syarat layak hak
 4. Anggota hendaklah memiliki sekurang-kurangnya modal yuran RM 180 (RM30 x 6 bulan) dan telah mencarum Tabung Kebajikan RM30 (RM5 x 6 Bulan )
 5. Telah menjadi anggota selama enam (6) bulan
 6. Berpendapatan tetap serta berkemampuan untuk bayaran balik dengan ansuran bulanan tidak melebihi 60% atau 50% (bagi majikan yang menetapkan syaratnya) daripada pendapatan.

Keuntungan

 • Keuntungan dikenakan adalah sebanyak 6% setahun

Tempoh Bayaran Balik

 • Tidak melebihi satu ratus dua puluh (120) bulan

Penjamin

 1. Pemohon perlu mengemukakan seorang (2) penjamin yang mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA
 2. Pemohon akan dipertimbangkan untuk pelepasan syarat di atas dengan mengemukakan seorang (1) penjamin sahaja dengan syarat pemohon membuat bayaran balik secara potongan gaji dengan kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA

Dokumen yang perlu disediakan

 1. Salinan kad pengenalan yang disahkan
 2. Tiga bulan slip gaji terkini yang telah disahkan. Bagi mereka yang bekerja sendiri perlumengemukakan penyata bank transaksi akaun bank 3 bulan terkini/salinan penyata cukai pendapatan (Borang J)
 3. Salinan slip gaji pasangan (pasangan yang bekerja)
 4. Salinan penyata KWSP
 5. Salinan penyata bank gaji dikreditkan
 6. Salinan bil letrik
 7. Dokumen sokongan

Yuran Proses

 • ¬†Yuran proses dikenakan sebanyak RM100

Langgan Buletin

Anda telah berjaya melanggan Maaf, berlaku kesilapan, sila cuba lagi.

Sosial Media

Hak Cipta Terpelihara © 2023. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. (No. Pendaftaran:16/31.5.77)