Skim Pinjaman

Pembiayaan Tanah

 • Pembiayaan ini bertujuan untuk membeli Tanah
KBI-Image-15

Kaedah

 1. Al-Bai Bithaman Ajil
 2. Musyarakah Mutanaqisah
 3. Murabahah

Jumlah Pinjaman Yang Ditawarkan

 • Maksimum jumlah pinjaman adalah RM65,000 (Ringgit Malaysia : Enam Puluh Lima Ribu Sahaja)

Kelayakan

 1. Kakitangan kerajaan yang berpendapatan minimum RM 900 sebulan dan telah berkhidmat minimum satu (1) tahun
 2. Kakitangan swasta yang berpendapatan minimum RM1000 sebulan dan telah berkhidmat minimum satu (1) tahun dan disahkan jawatan
 3. Perlu mempunyai syer minimum terkumpul untuk syarat layak hak
 4. Anggota hendaklah memiliki sekurang-kurangnya modal yuran RM 180 (RM30 x 6 bulan) dan telah mencarum Tabung Kebajikan RM30 (RM5 x 6 Bulan )
 5. Telah menjadi anggota selama enam (6) bulan
 6. Berpendapatan tetap serta berkemampuan untuk bayaran balik dengan ansuran bulanan tidak melebihi 60% atau 50% (bagi majikan yang menetapkan syaratnya) daripada pendapatan.

Cagaran

 • Pemohon perlu menandatangani surat ikatan penyerahan hakmilik sebagai cagaran atas pembiayaan sepanjang tempoh pembiayaan, kos guaman ditanggung oleh pemohon.

Keuntungan

 • Keuntungan dikenakan adalah sebanyak 6% setahun

Tempoh Bayaran Balik

 1. RM10,000 ke dan bawah – 120 bulan (penjamin / cagaran)
 2. RM10,001 dan ke atas – 180 bulan (penjamin / cagaran)
 • Walau bagaimanapun ia tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Penjamin

 1. Pemohon perlu mengemukakan seorang (1) penjamin yang mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA
 2. Sektor swasta / Bekerja sendiri
 3. Pemohon perlu mengemukakan seorang (1) penjamin yang mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA bagi jumlah pembiayaan sehingga RM20,000
 4. Pemohon perlu mengemukakan seorang (2) penjamin yang mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA bagi jumlah pembiayaan RM20,000 ke atas

Dokumen yang perlu disediakan

 1. Salinan kad pengenalan yang disahkan
 2. Slip gaji asal 3 bulan terakhir berserta salinan yang disahkan
 3. Segala bukti sokongan termasuk salinan geran tanah, surat perjanjian jual beli dan yang berkaitan dengannya hendaklah dikemukakan bagi tujuan pembiayaan ini. (Yang telah disahkan)
 4. Geran tanah yang dikemukakan hendaklah menyatakan nama penjual
 5. Salinan bil letrik
 6. Salinan slip gaji pasangan (pasangan yang bekerja)
 7. Salinan penyata KWSP
 8. Salinan penyata bank gaji dikreditkan

Yuran Proses

 •  Yuran proses dikenakan sebanyak RM100

Langgan Buletin

Anda telah berjaya melanggan Maaf, berlaku kesilapan, sila cuba lagi.

Sosial Media

Hak Cipta Terpelihara © 2023. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. (No. Pendaftaran:16/31.5.77)