Produk & Perkhidmatan

Pengenalan

Produk & Perkhidmatan

Kami menyediakan perkhidmatan dan produk khusus kepada anggota KBI.

Kbi Image 14

Skim Pembiayaan

 • Pembiayaan Peribadi: Maksimum RM150,000
       i Peribadi KBI – RM3,000 minimum sehingga RM100,000 maksimum
       Pembiayaan Peribadi Khas Dana Bank Rakyat – RM3,000 minimum sehingga RM150,000 maksimum
       Pembiayaan Peribadi Warga Emas – RM5,000 maksimum
 • Pembiayaan Tanah
 • Pembiayaan Al-Qardhul Hassan
 • Pembiayaan Kenderaan
 • Pembiayaan Rumah (Belian & Ubahsuai)
 • Pembiayaan Pendidikan (IPT)
 • Pembiayaan Mawaddah (Perkahwinan)
 • Pembiayaan Saham ESOS/IPO

Simpanan dan Pelaburan

 • Skim Simpanan Tahayyu’ (tujuan mengerjakan Haji, Umrah & Ziarah)
 • Dana Pelaburan Al-Husna
 • Simpanan Khas
Kbi Image 13
Kbi Image 12

Infaq dan Kebajikan

 • Tabung Kebajikan KBI
 • Dana Tabarru’ Al-Ehsan (Berkonsepkan Infaq & Jariah)

Lain-lain Produk di KBI

 • Jual beli Dinar & kepingan Emas
 • Agen Takaful – Kami menyediakan perkhidmatan Takaful
 • Pengurusan dan Perancangan Harta Pusaka Islam (Wasiyyah Shoppe Berhad)
 • Pendidikan peringkat Diploma di Kolej Dar Al- Hikmah
 • Latihan Kemahiran peringkat Sijil Kemahiran Malaysia dalam bidang Automotif dan Bakeri di Pusat Latihan Kemahiran KBI-Caltech
Kbi Image 11

Langgan Buletin

Anda telah berjaya melanggan Maaf, berlaku kesilapan, sila cuba lagi.

Sosial Media

Hak Cipta Terpelihara © 2023. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. (No. Pendaftaran:16/31.5.77)