Perlindungan Takaful

Perlindungan Takaful

Menyediakan Kemudahan Perlindungan Takaful Am dan Takaful Keluarga

KBI-Image-40

KBI menyediakan kemudahan perlindungan Takaful Am dan Takaful Keluarga untuk anggota dan bukan anggota KBI.

Takaful Am

 • Takaful Kenderaan
 • Takaful Kebakaran
 • Takaful Empunya Rumah
 • Takaful Tanggungan Awam
 • Takaful Semua Risiko
 • Takaful Semua Risiko Kontraktor
 • Takaful Pampasan Kerja
 • Takaful Kemalangan Diri
 • Takaful kemalangan Diri Berkelompok
 • Takaful Kembara

Takaful Keluarga

 • Takaful Mutiara Plus 1
 • Takaful Gadai Janji
 • Takaful Khairat Kematian
 • Takaful Kredit
 • Takaful Keluarga Berkelompok
 • Takaful Hospital dan Pembedahan
 • Takaful Keluarga Komprehensif Berkumpulan

Skim Pembiayaan Takaful Kenderaan Dan Cukai Jalan

 • KBI menyediakan skim pembiayaan takaful kenderaan dan cukai jalan kepada anggota KBI dengan tempoh bayaran balik selama 6 bulan tertakluk kepada tema dan syarat.

Langgan Buletin

Anda telah berjaya melanggan Maaf, berlaku kesilapan, sila cuba lagi.

Sosial Media

Hak Cipta Terpelihara © 2023. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. (No. Pendaftaran:16/31.5.77)