Pelaburan ESOS / IPO

Saham ESOS / IPO

Ciri-ciri Keistimewaan Pembiayaan

KBI-Image-33
 • 0% kadar faedah (berlandaskan prinsip syariah)
 • Menggunakan kaedah Al-Mudharabah dengan kadar perkongsian keuntungan :-
  Tertakluk kepada rundingan berdasarkan kepada syarat dan terma
 • Syarikat di bawah kaunter syariah
 • Pembiayaan 100%
 • Risiko atau kerugian ditanggung oleh pembiaya (KBI)
 • Wang pendahuluan tunai kepada peserta skim yang memerlukan (Tertakluk kepada syarat & terma)
 • Semua caj-caj di debit kedalam akaun

Syarikat Broker

 • K&N Kenanga Berhad

Dokumen-Dokumen Yang Diperlukan

 • 3 salinan kad pengenalan
 • 2 bulan penyata gaji
 • Surat tawaran saham olah majikan atau dokumen-dokumen yang berkaitan

Langgan Buletin

Anda telah berjaya melanggan Maaf, berlaku kesilapan, sila cuba lagi.

Sosial Media

Hak Cipta Terpelihara © 2023. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. (No. Pendaftaran:16/31.5.77)