Tabung Kebajikan

Kbi Image 20

Sumbangan Kematian
(Anggota Dan Tanggungan)

Sumbangan ini boleh diterima oleh anggota sekiranya tanggungan, ibubapa dan / ibubapa mertua meninggal dunia. Waris pula akan menerima sumbangan sekiranya anggota itu sendiri meninggal dunia.

Sumbangan Adalah Seperti Berikut :

Bil.Jenis MusibahSumbangan (RM)
1.Kematian Anggota / Keilatan Kekal keseluruhan tubuh badan500 (minimum)
3,500 (maksimum)
2.Kematian Pasangan / Anak / Anak Angkat dan Tiri400
3.Kematian Ibu / Bapa dan Mertua200

Jumlah sumbangan : kadar sebenar diputuskan oleh Jawatankuasa berdasarkan keaktifan mencarum, jumlah modal syer/yuran dan tidak ada rekod kredit yang bermasalah serta telah memenuhi syarat perolehan hak, kewajipan dan liabiliti anggota sebagaimana yang terkandung di dalam UUK KBI. Sumbangan dinilai berdasarkan dokumen sokongan.

Langgan Buletin

Anda telah berjaya melanggan Maaf, berlaku kesilapan, sila cuba lagi.

Sosial Media

Hak Cipta Terpelihara © 2023. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. (No. Pendaftaran:16/31.5.77)