Tabung Kebajikan

KBI-Image-24

Sumbangan Perubatan

Anggota boleh memohon sumbangan ini mengikut aturan-aturan yang ditetapkan oleh Koperasi

Had Sumbangan

Bil.Jenis MusibahSumbangan (RM)
1.Perubatan500

Jumlah sumbangan : kadar sebenar diputuskan oleh Jawatankuasa berdasarkan keaktifan mencarum, jumlah modal syer/yuran dan tidak ada rekod kredit yang bermasalah serta telah memenuhi syarat perolehan hak, kewajipan dan liabiliti anggota sebagaimana yang terkandung di dalam UUK KBI. Sumbangan dinilai berdasarkan dokumen sokongan.

Langgan Buletin

Anda telah berjaya melanggan Maaf, berlaku kesilapan, sila cuba lagi.

Sosial Media

Hak Cipta Terpelihara © 2023. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. (No. Pendaftaran:16/31.5.77)